Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”w Szczyrku


W dniach 25-26 kwietnia w Szczyrku odbyło się dwudniowe posiedzenie KK. W pierwszej części obrad przedstawiciele PZU przedstawili prezentację i pakiet informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które już od lipca br wchodzą w życie. Najpierw w największych zakładach pracy, a w dalszej kolejności w średnich i małych.
W dalszej części obrady dotyczyły sytuacji w branżach i regionach Związku oraz spraw wewnątrzzwiązkowych.
KK „S”przyjęła stanowisko w sprawie kierunku polityki klimatyczno-energetycznej UE  i zwróciła się do wszystkich ugrupowań politycznych o przedstawienie jasnego i wyczerpującego stanowiska w tym zakresie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Media społecznościowe: