Posiedzenie Komisji Krajowej w Spale

W dniach 7-8 marca br., w Spale, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Podczas obrad szczególnie podkreślono potrzebę kontynuacji wsparcia Narodu Ukraińskiego, jak również bezprawnie uwięzionych białoruskich związkowców. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” potępia te działania i wzywa reżim Aleksandra Łukaszenki do natychmiastowego zaprzestania wojny z własnym narodem. Jednocześnie deklaruje niezmienne wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa, szczególnie tej jego części, która znalazła schronienie w Polsce. W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, na której skupiona jest uwaga całego świata, nie wolno nam zapominać o tragedii Narodu Białoruskiego.

Rozmawiano o bieżącej kondycji pracowników i ich zakładów pracy. Realizacji zamierzeń Prezydium KK przedstawionych w ubiegłym roku. Przyjęto również uchwałę według, której najbliższy XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniach 19-20 października w Centralnym Ośrodku Sportu-Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Podczas Zjazdu zostaną wybrane ogólnokrajowe władze Związku na kadencję 2023-28.

Obecny na posiedzenie, przewodniczący Rady Sekretariatu, Zbigniew Sikorski zabrał głos w kwestiach niezałatwionych spraw dotyczących ustalenia maksymalnych cen na gaz i prąd dla części branż, w tym kilku dużych firm sektora spożywczego zatrudniających powyżej 250 pracowników. Mówił również o uruchomieniu przez Sekretariat struktur międzynarodowych, w których jest afiliowany, w sprawie obrony Browaru w Leżajsku przed likwidacją. Zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Rady, odbędzie się głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie promowania przez działaczy Koalicji Obywatelskiej możliwości dodawania przetworzonych owadów do produktów spożywczych.

Media społecznościowe: