Posiedzenie Komisji Krajowej w Spale

W dniach 1-2.03.2022r, odbyło się, pierwsze po długiej przerwie, stacjonarne posiedzenie KK NSZZ „S”. Znaczna część posiedzenia poświęcona była
sytuacji na Ukrainie.

Specjalnymi gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele rodziny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Przekazano informacje o budowie Domu pamięci im. księdza Jerzego Popiełuszki.

Komisja Krajowa podjęła również szereg uchwał, z których najistotniejsze to:

– o wykonaniu budżetu za 2021

– o przyjęcia preliminarza budżetu KK na 2022r

– w sprawie składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028

– w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028

Obecny na posiedzeniu, przewodniczący Sekretariatu Spożywców, Zbigniew Sikorski przedstawił
informacje o ponownym  braku dialogu w funkcjonowaniu Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej oraz o sytuacji w spółdzielczości mleczarskiej i potrzebie zmian w ustawie o funkcjonowaniu tej gałęzi przemysłu spożywczego.

Media społecznościowe: