Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EFFAT

Informujemy, że 17 lutego 2022r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Wykonawczego EFFAT. W spotkaniu brał udział przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski. Rozmawiano pod przewodnictwem sekretarza generalnego EFFAT, Kristjana Bragasona i jego zastępcy Enrico Somaglii. Głównym punktem, który był omawiany przez uczestników w pierwszej części, był tzw. „Action Plan EFFAT for 2022-2023”, czyli plan działań europejskiej federacji związkowej na następne dwa lata. Jako priorytety sekretarz generalny wskazał następujące kwestie:

  • Wzmocnienie struktur związkowych w sektorze przetwórstwa mięsnego w UE co ma przełożyć się na większy zasięg układów zbiorowych pracy. Narzędziem, które ma pomóc w realizacji tego celu jest, współfinansowana z środków unijnych, kampania IUF-EFFAT „Build trade union power in the European meat sector”, o której będziemy pisać więcej w kolejnych miesiącach.
  • Odbudowa europejskiego sektora turystycznego.
  • Praca nad budowaniem jedności związków zawodowych w wymiarze transgranicznym.
  • Wyzwania stojące przed przemysłem rolno-spożywczym w obliczu przekształceń gospodarczych i rewolucji cyfrowej.
  • Wzmocnienie sektorowych układów zbiorowych pracy.
  • Współpraca z Komisją Europejską m. in. w zakresie zmian w dyrektywie o europejskich radach zakładowych i radach spółek europejskich.

W drugiej części spotkania, Enrico Somaglia przedstawił okresowe sprawozdanie z prac Komisji i Parlamentu Europejskiego w kwestiach dotyczących branży rolno-spożywczej. Odbyła się również runda informacyjna, w której poszczególni członkowie Komitetu przedstawiali sytuację pracowników w swoich krajach i dzielili się dobrymi praktykami, które zostały przez nich wdrożone.

Kolejne spotkanie tego gremium – już w II kwartale tego roku – planowane jest w formule stacjonarnej.

Dokładne założenie planu działań EFFAT można poznać tu:

Media społecznościowe: