Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EFFAT

W dniach 13-14.06.2022r., w Wiedniu, odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego EFFAT.  Gospodarzem dwudniowego spotkania były austriackie związki zawodowe PRO-GE i VIDA.

Władze EFFAT przedstawiły sprawozdanie z realizacji planu działania na lata 2022-2023 i informacje z poszczególnych branż rolno-spożywczych i turystyki.

Omówiono stan wdrożenia projektu zwiększenia uzwiązkowienia w europejskim sektorze mięsnym. Założenia projektu wskazują, że drogą na poprawę warunków pracy i wynagrodzenia w sektorze jest wzrost liczebności związków zawodowych i ich mocniejszy głos w rozmowach z zarządami firm międzynarodowych, które odgrywają kluczową rolę w tej branży. Zasygnalizowano, że projekt, w porozumieniu z IUF, może objąć swoim działaniem, również kraje pozaeuropejskie. Istotnym elementem projektu będą również działania prowadzone w Polsce, gdzie m. in. odbędzie się mapowanie zakładów mięsnych pod kontem uzwiązkowienia, będzie przeprowadzony cały cykl szkoleń i akcji zachęcających pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe. Ocenie zostanie poddana również kwestia zatrudniania w zakładach mięsnych podwykonawców, co, niestety, stało się „świeckim zwyczajem” w firmach sektora mięsnego w Polsce.

Równie istotną kwestią, był temat rosyjskiej agresji na Ukrainę, potencjalnego kryzysu w rolnictwie i klęski głodu, która zagraża państwom Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Rozmawiano o wsparciu ludności Ukrainy i ukraińskich związków zawodowych, przyjęto rezolucję EFFAT wzywającą Komisję Europejską i rządy państw UE do podjęcia jak najszybszych i odpowiedzialnych kroków, które zapobiegną dramatowi milionów ludzi i wywołają kolejna odsłonę kryzysu migracyjnego.

Przyjęto również dokument będący zaleceniami EFFAT dla poprawy warunków pracy w sektorze turystycznym. Szacuje się, że po pandemii COVID-19 zatrudnienie w europejskim sektorze HoReCa spadło o 9,3%, co przełożyło się na utratę 3,6 mln miejsc pracy.

Przedstawiono bieżące informacje dotyczące budżetu EFFAT i wysokości składek afiliowanych organizacji członkowskich.

W posiedzeniu uczestniczył, przewodniczący Rady Sekretariatu, Zbigniew Sikorski oraz, jako gość, Marcin Klimczyk – koordynator Sekretariatu ds. ERZ.

Zbigniew Sikorski zgłosił wniosek o natychmiastowe wyrzucenie rosyjskich związków zawodowych  z IUF . Szefowa  IUF Sue Longley poinformowała, że na dzień dzisiejszy Rosjanie są zawieszeni do momentu podjęcia ostatecznej decyzji przez Kongres IUF (planowany na czerwiec 2023r). Taką ścieżkę przewiduje statut IUF. Inaczej mówiąc musimy przestrzegać prawa i lege artis usunąć Rosjan z naszych struktur.

Zbigniew Sikorski zwrócił się również z apelem do kolegów z niemieckich związków zawodowych o ściślejszą współpracę z Sekretariatem Spożywców dotyczącą powoływania ERZ w szczególności dla Zentis Polska SA w Siedlcach, jak również Dr.Oetker w Gdańsku i w Płocku i innych firm transnarodowych.   

Komitet Wykonawczy EFFAT podziękował wieloletniemu członkowi i wiceprzewodniczącemu EFFAT Pietro Ruffolo, który odchodzi na emeryturę. W jego miejsce, do końca kadencji upływającej w 2024r., w prezydium EFFAT będzie zasiadał Andrea Coinu z FLAI-CGIL Nazionale.

Ustalono termin Kongresu IUF w 2023r, ma się on odbyć w Genewie, w dniach 13-16.06.2023r. Natomiast wstępna data i miejsce kongresu wyborczego EFFAT to listopad 2024r. w Hiszpanii.

Media społecznościowe: