Posiedzenie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”

Członkowie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” obradującego 10 kwietnia w Warszawie ocenili efekty manifestacji przed 16 urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z Solidarności, przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych.
W związku z powrotem strony rządowej do rozmów, NSZZ „Solidarność” pozostając w formule sztabu protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano podzespoły m.in. dot. emerytur i systemu ubezpieczeń społecznych oraz Służby Ochrony Kolei.

Media społecznościowe: