Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”

W dniu 26 sierpnia 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”. Omówiono sytuację pracowników w poszczególnych koncernach cukrowniczych. Z zadowoleniem przyjęto wniosek iż pod względem płacowym koncerny zagraniczne zbliżyły się do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w KSC „Polski-Cukier” S.A. Rada zobligowała delegatów Stanisława Lubasia i Tomasza Szczeszka, udających się do Brukseli na coroczne spotkanie Komisji  Dialogu Społecznego branży cukrowniczej, aby sprzeciwili się brakowi jakichkolwiek działań ze strony Komisji Europejskiej, która w żaden sposób nie reaguje na import taniego cukru spoza Unii, produkowanego w skandalicznych warunkach sanitarno-higienicznych i dotowanego przez rządy danych krajów. Podsumowano również działania, które podjęto w celu wynegocjowania ponad zakładowego, zbiorowego układu pracy dla wszystkich pracowników przemysłu cukrowniczego w Polsce. Działania zakończyły się niepowodzeniem. Uznano iż z ich wznowieniem należy wstrzymać się do momentu wprowadzenia przez Sejm RP regulacji, które będą obligowały podmioty gospodarcze do wynegocjowania i wprowadzania w życie takich układów. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sikorski, który m.in. poinformował o działaniach na rzecz reaktywacji Komisji Trójstronnej sektora spożywczego.

Media społecznościowe: