Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”

W dniach 23-25.09.2019 r. w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji PMSiKS NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano o bieżącej sytuacji w poszczególnych zakładach pracy. Przewodniczący Rady Sekcji przedstawił informacje z pracy Prezydium Sekcji za okres ostatnich trzech miesięcy. Uchwalono, że Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowej Sekcji z okazji 30-lecia działalności, odbędzie się w maju 2020 r. w Jastrzębiej Górze. Rada Sekcji podjęła apel w sprawie udziału członków związku w wyborach parlamentarnych w październiku 2019r.

Media społecznościowe: