Posiedzenie Rady Sekretariatu

14 czerwca 2021r., w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu.

„Nareszcie mogliśmy się spotkać w trybie stacjonarnym, co nas bardzo cieszy” – mówi Cezary Kołodziejski, członek Rady.

Na posiedzeniu byli obecni goście: Emilia Janicka z IUF, która współpracuje z Sekretariatem w sprawach międzynarodowych i Marcin Klimczyk, Koordynator Sekretariatu d/s Europejskich Rad Zakładowych.

Rada Sekretariatu przyjęła uchwały o:

– wykonaniu budżetu za rok 2020 r.

– zorganizowaniu uroczystego Kongresu z okazji XXX-lecia Sekretariatu w dniach 20-22 października 2021r. Oczywiście, pod warunkiem, że umożliwią to warunki epidemiologiczne w kraju.

Przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski, przedstawił informacje z wykonanych działań w okresie od 21.06.2018 do dnia posiedzenia. Główny nacisk położył na fakt powołania i rozpoczęcia funkcjonowania Trójstronnego Zespołu d/s Branży Spożywczej. Pomoc Rady Sekretariatu udzielona kilkudziesięciu organizacjom związkowym wchodzącym w skład Sekretariatu. Wejście przewodniczącego Rady Sekretariatu do Komitetu Wykonawczego europejskiej federacji związkowej EFFAT. Działania podejmowane w ramach akcji „W Rodzinie Siła” https://wrodziniesila.pl/

Marcin Klimczyk, przedstawił sprawozdanie z cyklu szkoleń, które zostały przeprowadzone w ramach Sekretariatu dla członków będącymi delegatami do Europejskich Rad Zakładowych.

Omówiono również sytuacje w poszczególnych branżach.

Media społecznościowe: