Posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 13 listopada br., w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu w formule hybrydowej. Gościem na zebraniu Rady był o.Marcin Szafors ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który po zebraniu został oficjalnym kandydatem na Kapelana Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Powołano również koordynatora ds. sportu w Sekretariacie, którym został kol. Piotr Fabiański. Przewodniczący Rady przedstawił informację z pracy Prezydium, a kol. Jacek Łabędzki omówił sprawozdanie, przygotowane przez nieobecnego na zebraniu kol. Marcina Klimczyka, z działalności Zespołu ds. międzynarodowych Sekretariatu. Podjęto również szereg uchwał i stanowisk.

Media społecznościowe: