Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”

W dniu 28.10.2019 r. odbyło się posiedzenie  Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.  Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z prac Rady za okres  lipiec-październik 2019 r.

Dokonano zmiany w składzie Trójstronnego Zespołu Branżowego dla przemysłu spożywczego. Kolegę Piotra Fabiańskiego zastąpił kolega Adam Urbański z Agryf Szczecin.

Ustalono że XXIV Międzynarodowa Spartakiada Przemysłu Spożywczego odbędzie się w dniach 11-14.06.2020 r. w miejscowości Bęsia na Mazurach. Organizację Spartakiady Rada ponownie powierzyła Piotrowi Fabiańskiemu –  zastępcy przewodniczącego Rady Sekretariatu. Ustalono również, że XXVII Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniach 25-27.06.2020 r. w Jastrzębiej Górze.

Członkowie Rady Sekretariatu przedstawili informacje o sytuacji w poszczególnych branżach.

Gościem posiedzenia Rady była kol. Emilia Janicka koordynator IUF, która poinformowała o dotychczasowych i najbliższych działaniach IUF na rzecz naszego Sekretariatu.

Media społecznościowe: