Posiedzenie Rady Sekretariatu Spożywców

W dniu 21.06.2022r., w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Spotkanie miało zarówno uroczysty jak i roboczy charakter. Odbyła się ceremonia udekorowania odznaczeniami państwowymi i związkowymi członków Sekretariatu. Wieloletni działacz związkowy z zakładów tytoniowych PM Polska, Franciszek Sójka odebrał medal „Stulecia Odzyskanej Niepodległości”. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczyła go doradca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Franciszek Sójka został również odznaczony medalem „Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. W ten sposób uhonorowano również, niestety pośmiertnie, Małgorzatę Sokalską – medal odebrał Mąż naszej Koleżanki i Bogdana Dudę, w którego imieniu wystąpił Jan Hałaś.

„Jestem bardzo zadowolony z faktu, że kolejne, wartościowe osoby, które przez lata działały na rzecz dobra wspólnego są za te działania doceniane i nagradzane” – cieszył się, przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski.

W drugiej części posiedzenia Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Sekretariatu za 2021r. Przewodniczący Sikorski zdał sprawozdanie, w którym mówił m.in. o ustaleniach XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” oraz o spotkaniu Komitetu Wykonawczego EFFAT w Wiedniu, w którym uczestniczył w ubiegłym tygodniu.

„Wnioskowałem o usunięcie rosyjskich związkowców ze światowych struktur związkowych branży spożywczej, którzy od marca br. są zawieszeni w prawach członka IUF.” – mówił przewodniczący. – „Z tematów związanych z wojną na Ukrainie rozmawialiśmy również na temat groźby wybuchu kryzysu humanitarnego w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Blokada eksportu ukraińskiego zboża i głód, który zagraża tamtejszej ludności, jest przedmiotem apelu EFFAT do rządów państw Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Tę akcję warto popierać” – zakończył relację z Wiednia Zbigniew Sikorski.

Następnie przewodniczący przedstawił informację o organizacji przez Sekretariat zawodów sportowych w nadbałtyckich Rowach. Termin imprezy to 9-11.09.2022r.

Na posiedzeniu podjęto również uchwałę w sprawie klucza wyborczego delegatów na Kongres Wyborczy Sekretariatu kadencji 2023-2028, który będzie stosowany podczas Walnych Zebrań Delegatów poszczególnych sekcji wchodzących w skład Sekretariatu.

Omówiono również sytuację w poszczególnych sektorach. Członkowie Rady byli zgodni. Martwi, zmniejszającą się liczba członków Związku. Maleje ona głównie z dwóch powodów – odchodzenia z pracy, np. w hotelarstwie i braku chęci ze strony młodych pracowników do zapisywania się do struktur związkowych. Natomiast powodem do optymizmu może być stopniowo poprawiająca się kondycja branży spożywczej w Polsce.

Media społecznościowe: