Posiedzenie Rady Sekretariatu w Gdańsku

W dniach 10 -11 września 2020 r. w Gdańsku, w sali Akwen, odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy Rady za okres-czerwiec-wrzesień 2020 r., omówiono sytuację w branży spożywczej i turystycznej . Podjęto uchwały i decyzje.
Gościem posiedzenia był Krzysztof Dośla, przewodniczący ZR Gdańskiego „S” , który w podziękowaniu za wieloletnią efektywną współpracę z naszą strukturą branżową otrzymał z rąk przewodniczącego Zbigniewa Sikorskiego i skarbnika Andrzeja Nowackiego pamiątkowy prezent i serdeczne życzenia dalszej, aktywnej działalności związkowej.

Media społecznościowe: