Posiedzenie Rady Sekretariatu w Gdańsku

W dniach 5-6 marca 2020 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie Rady Sekretariatu.
Rada przyjęła wykonanie budżetu Sekretariatu i rozliczenie dotacji Komisji Krajowej na działania statutowe regionów i branż za rok 2019. Przyjęła budżet Sekretariatu na rok 2020, jak również upoważniła przewodniczącego Sekretariatu do wystąpienia – w imieniu Rady – do Komisji Krajowej o dotacje na działania statutowe Sekretariatów Branżowych  na 2020 r. Ustalono również wysokość składki afiliacyjnej na 2020 r.
Rada powołała także koordynatora Sekretariatu d.s  Europejskich Rad Zakładowych, którym został Kolega Marcin Klimczyk z Philip Morris oraz przyjęto regulamin obrotu środkami finansowymi dla struktury Sekretariatu Spożywców.

Media społecznościowe: