Posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 11 lipca 2019 r, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu. Na posiedzeniu, na wniosek przewodniczącego Sekretariatu, przeprowadzono głosowanie i wybrano Andrzeja Nowackiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej Nestle Polska SA oddział Kalisz, na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Sekretariatu. Powołano również zespół organizacyjny d/s przygotowania kongresów Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. W 2020 r. odbędzie się Kongres z okazji 40-lecia „Solidarności”, a w 2021 r. odbędzie się kongres z okazji 30-lecia Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. W skład zespołu weszli Zbigniew Sikorski, Jan Hałaś, Andrzej Nowacki, Piotr Fabiański, Teresa Kowalska-Suchecka, Stanisław Lubaś, Andrzej Biegun. Dyskutowano również o bieżącej sytuacji w poszczególnych branżach, trójstronnym zespole branżowym dla sektora spożywczego, oraz o sytuacji w Agros Nova Łowicz, gdzie ma miejsce spór zbiorowy z pracodawcą, w kontekście ostatnich negocjacji z 3 lipca 2019r. Podjęto również uchwałę o dokonaniu wpłaty na dokończenie budowy Bursztynowego Ołtarza w kościele św. Brygidy w Gdańsku.

Zdjęcie: Marcin Żegliński, tysol.pl

Media społecznościowe: