Posiedzenie Sektorowej Rady d/s Kompetencji w obszarze żywności

W dniu 29 listopada 2022r., odbyło się XII posiedzenie Sektorowej Rady d/s Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości z udziałem członków i ekspertów Rady, w trakcie którego omówiono efekty ogromnego nakładu ostatnich prac m. in. w zakresach:
🔹Projekt Sektorowej Rady Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności
🔹Wnioski legislacyjne opracowane przez Grupę roboczą ds. legislacji
🔹Działania w ramach zadania „Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie współpracy edukacji i pracodawców”, w tym opracowanie Mapy kompetencji i zorganizowanie webinarów „Pracodawco – kształcimy dla Ciebie. Dobre praktyki współpracy instytucji edukacyjnych i biznesu”
🔹Monografię naukową „Sektor spożywczy – od kompetencji pracowników do jakości żywności” opracowaną przez zespół ekspertów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Prof. dr hab. Krystynę Gutkowską, Pawła Badowskiego, Agnieszkę Falbę-Gałkowską, Teresę Kowalską-Suchecką, Piotr Klattę, Ilonę Juszczyk, Martę Tomaszewską-Pielachę, Magdalenę Osińską, Agnieszkę Słodową, Katarzynę Woźniak.

Z ramienia Rady Sekretariatu w pracach Sektorowej Rady uczestnicy przewodnicząca Rady Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego Teresa Kowalska-Suchecka.

Media społecznościowe: