Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Spożywczej

W dniu 13 września 2022r., w formule online, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Spożywczej. Głównym tematem spotkania była kwestia zabezpieczenia przez stronę rządową dostępu do energii elektrycznej, gazu i węgla dla podmiotów gospodarczych z naszej branży.

Rozmawiano również o konsekwencjach ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności. Tę kwestię zreferował, Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Wpływie podatków dyskryminacyjnych na kondycję przedsiębiorstw w Polsce i polityce rządu RP względem branży tytoniowej.

Jeden z reprezentujących Radę Sekretariatu, przewodniczący Zbigniew Sikorski, mówił o potrzebie omówienia przez Zespół problematyki związanej z digitalizacją, robotyzacją, czy, szerzej, przemysłem 4.0. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Zespół zajmie się tym tematem na kolejnym posiedzeniu.

Pozostałymi osobami, które reprezentowały nasz Sekretariat byli: Jan Hałaś, Adam Urbański oraz Andrzej Biegun.

Media społecznościowe: