Powołanie Europejskiej Rady Zakładowej w firmie Greiner!

W dniu 14 grudnia 2020 r. w firmie Greiner AG powołano do funkcjonowania Europejską Radę Zakładową. W skład Rady wchodzą przedstawiciele pracowników ze wszystkich 4 głównych oddziałów firmy Greiner, w tym reprezentanci pracowników firmy Greiner Packaging z Teresina. Cieszymy się, że z tego zakładu, w imieniu pracowników, będą występować członkowie zakładowej „Solidarności” zrzeszonej w Sekretariacie Spożywców. Będą to Marcin Szcześniak i Tomasz Sokołowski. Życzymy im efektywnej pracy na tym forum.

Warto również wspomnieć, że świeżo powołana Rada, będzie miała szeroką reprezentację, w jej skład będą wchodzić delegaci z 8 krajów. Oprócz Polski będą to osoby z Austrii, Niemiec, Holandii, Włoch, Rumunii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Media społecznościowe: