Prace nad powołaniem krajowego holdingu spożywczego

Informujemy, że znane już są podmioty, które w ramach konsolidacji spółek Skarbu Państwa sektora rolno-spożywczego, będą tworzyć krajowy holding spożywczy. Informacje na ten temat Rada Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”, otrzymała z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Poniżej publikujemy całość pisma.

Cieszy, że proces powoływania Narodowego Holdingu Spożywczego nabiera tempa. Duża w tym zasługa aktywności Rady Sekretariatu. Przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski, jak i przewodniczący Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „S”, Stanisław Lubaś wraz z Dariuszem Łąckim, przewodniczącym Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „S”, odbyli wiele spotkań z reprezentantami poszczególnych ministerstw, które są zaangażowane w projekt. Działania będą kontynuowane, a na naszej stronie internetowej na bieżąco będziemy informować o ich przebiegu i pracy wykonywanej przez przedstawicieli obu Sekretariatów Branżowych.

Media społecznościowe: