Propozycje DG SANTE zagrożeniem dla polskiego sektora przetwórstwa rybnego

O zagrożeniach wynikających z nowych regulacji dot. przetwarzania ryb w UE, działaniach polskiej administracji w tym zakresie i możliwości wsparcia tych działań przez Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”, w dniu wczorajszym, rozmawiano w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Unii Europejskiej planuje szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i higieny w produkcji żywności. Zdecydowana większość tych propozycji nie budzi kontrowersji. Problem pojawia się gdy zmiany mają dotyczyć technologii stiffeningu wykorzystywanej w produkcji ryb wędzonych. O tej kwestii pisaliśmy tutaj:

Zagrożenie miejsc pracy polskich pracowników branży przetwórstwa rybnego były przedmiotem rozmowy przewodniczącego Rady Sekretariatu Zbigniewa Sikorskiego i przewodniczącej Komisji Zakładowej „S” w firmie MOWI Izabeli Hebbel z wiceministrem Krzysztofem Cieciórą.

„Chcieliśmy dowiedzieć się co do tej pory zrobiła nasza administracja w tej sprawie na poziomie Brukseli – mówił Zbigniew Sikorski – I dlaczego pomimo tych wysiłków, propozycje zmian w kwestii tzw. usztywniania ryb wędzonych, czyli stiffeningu, nie uwzględniają naszych, polskich postulatów. Jednocześnie spotkanie dało możliwość synchronizacji działań Rządu i naszego Sekretariatu na forum międzynarodowym. Nie ukrywam, że za pomocą naszych związkowych struktur europejskich do których przynależymy, mam na myśli EFFAT, Rada Sekretariatu będzie wspierać wysiłki ministerstwa i polskich reprezentantów przy DG SANTE. Jesteśmy już po wstępnych uzgodnieniach w tej sprawie z Wiebke Warneck z EFFAT i Paolo Caricato z DG SANTE.”

O dalszym przebiegu sprawy, będziemy informować.

Media społecznościowe: