Przedstawiciele Sekcji Mięsa w Ostródzie

W dniach 11-12 kwietnia w miejscowości Ostróda odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ Solidarność. Sekretarz Paweł Sławiński odczytał sprawozdanie z ostatniej rady sekcji.
Rozmawiano o wielu problemach w sektorze mięsa i produkcji tłuszczów roślinnych.
Omówiono kwestię podwyżek  i innych dodatków dla pracowników naszych zakładów.
Przedstawiono sytuację w poszczególnych zakładach pracy. Dyskutowano o problemach związanych z zatrudnieniem różnej nacji obcokrajowców ich zaangażowaniu do pracy  oraz przestrzeganiem przez nich  zasad bhp. Angelika Kozłowska – skarbnik sekcji przedstawiła wykonanie budżetu sekcji za 2018rok oraz plan budżetu na 2019 rok.
Przewodniczący sekcji mówił o potrzebie rozwoju sekcji a za tym idzie przyjmowaniu nowych organizacji zakładowych oraz pozyskiwaniu nowych członków.
Ustalono termin i miejsce WZD Sekcji. Na koniec wystąpili zaproszeni goście: Przewodniczący Sekretariatu – Zbigniew Sikorski, Przewodniczący Komisji Zakładowej z Morlin – Krzysztof Potomski.

Media społecznościowe: