Przyszłość branży mięsnej w Unii Europejskiej

W dniu 15.11.2021 r. przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski spotkał się on-line z sekretarzem generalnym EFFAT Kristjanem Bragasonem i przedstawicielami tej europejskiej federacji związkowej. Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczyła m. in. Emilia Janicka, koordynator IUF na Polskę. Tematem spotkania było omówienie sytuacji branży mięsnej w Polsce w kontekście zbliżającego się posiedzenia Komitetu Wykonawczego EFFAT i przygotowywanego przez zespół roboczy EFFAT projektu kompleksowego uregulowania problemów sektora m. in. kwestii pracowników agencyjnych, przestrzegania norm BHP i in.

Media społecznościowe: