Rozmów o przyszłości Browaru Leżajsk ciąg dalszy

W dniu 16.03.2023r., w Browarze Leżajsk, kontynuowano rozmowy pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych w składzie poszerzonym o reprezentantów pracowników Browaru Leżajsk z zarządem Grupy Żywiec SA. Jednym z wiodących tematów był kryzys w relacjach Pracownicy-Pracodawca wynikający z decyzji zarządu o planowanej likwidacji Browaru w Leżajsku w czerwcu br.
Przed spotkaniem pracodawca przesłał Radzie Delegatów Związków Zawodowych długo oczekiwane informacje, które jednak zrodziły więcej pytań niż dały odpowiedzi na kwestie dotychczas podnoszone przez naszą stronę.

Zarząd Grupy Żywiec SA przedstawił argumenty uzasadniające zamknięcie Browaru Leżajsk w kontekście alokacji produkcji, przede wszystkim piwa puszkowego, przewozu i składowania wyrobów gotowych itd. Delegaci oraz przedstawiciele pracowników Browaru Leżajsk, na podstawie przedstawionych danych, w dalszym ciągu nie zostali przekonani co do zasadności decyzji zarządu. Według strony związkowej istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w 2024 r bez Browaru Leżajsk, Grupie Żywiec zabraknie mocy produkcyjnych na liniach piwa puszkowego co, w przypadku nawet niewielkiego wzrostu sprzedaży tego rodzaju piwa, wymusi w pozostałych browarach wydłużenie okresu rozliczeniowego na liniach produkcyjnych popularnej „puszki” w stałym dozorze nawet do 12 miesięcy. Jaki jest więcej sens zamykać produkcję w jednej lokalizacji by przeciążać pracą pracowników w pozostałych, retorycznie pytają związkowcy. Na poparcie tych wątpliwości przytoczono prognozy ekspertów mówiące o spodziewanym dalszym wzroście sprzedaży piwa w puszkach ze względu na wzrost ceny opakowań szklanych. Dodatkowo delegaci związkowi sygnalizowali, że decyzja zarządu pociągnie za sobą ryzyko braku powierzchni magazynowych na składowanie wyrobów gotowych oraz na sortowanie opakowań zwrotnych.

Ustalono, że strona związkowa prześle zarządowi pytania na piśmie do przesłanych przez niego informacji a rozmowy będą kontynuowane. O ich przebiegu będziemy informować.

Media społecznościowe: