Rozmowy przedstawicieli Rady Sekretariatu ze stroną pracodawców

W czwartek 19 stycznia br. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ “S” odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “Solidarność” z przedstawicielami Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP).

W spotkaniu po stronie związkowej brali udział: przewodniczący Sekretariatu Spożywców Zbigniew Sikorski i członkowie Rady Sekretariatu Andrzej Nowacki, Stanisław Lubaś. Natomiast stronę pracodawców reprezentowali prezes Zarządu Federacji Małgorzata Skonieczna i wiceprezes Andrzej Gantner. 

W 2022 r. Sekretariat Spożywców NSZZ “S” podpisał w lipcu 2022r  z PFPŻ ZP porozumienie o wzajemnej współpracy, w ramach którego odbyło się tegoroczne spotkanie. Jego celem było przeanalizowanie aktualnej sytuacji w branży, która zmaga się z wieloma problemami. 

– Polska branża spożywcza wytwarza tyle produktów, że musi je eksportować. Niestety eksport żywności spadł o 30 procent. Nasze produkty nie są już konkurencyjne, na co mają wpływ wysokie ceny gazu i prądu. Producenci przerzucają koszty na klientów podnosząc ceny, a rynek nie jest w stanie ich zaakceptować – mówił nam po spotkaniu przewodniczący Sikorski. Jako przykład podał obecną sytuację na rynku masła, które opłaca się dziś sprowadzać do Polski z Niemiec, bo jest cena stała się wystarczająco konkurencyjna. 

Kolejnym tematem spotkania były pisma w sprawie rządowego wsparcia branży spożywczej w obliczu kryzysu energetycznego, które w październiku ubiegłego roku, szereg organizacji partnerów społecznych z branży rolno-spożywczej, w tym Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, wystosowało do premiera Morawieckiego. 

Sygnatariusze pisma zabiegali o zamrożenie cen energii i objęcie mechanizmem ceny gwarantowanej dużych firm przetwarzających i przechowujących żywność.  

– Niezastosowanie tych maksymalnych cen spowodowało, że wszystko jest coraz droższe. Pisaliśmy też, aby pomocą rządową objąć poszczególne branże, w szczególności duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Na nasze pisma nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi, a z informacji, które posiadamy wynika, że te firmy nie otrzymały pomocy ze strony rządu. Zdecydowaliśmy, że wystąpimy o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej, gdzie będziemy domagać się tych odpowiedzi – przekazał Zbigniew Sikorski.  

– Jako strona pracownicza podejmiemy też temat związany z automatyzacją i robotyzacją. Coraz częściej bowiem roboty zastępują pracowników, a firmy nie dają możliwości, aby zwalnianych pracowników przeszkolić, by mogli kontynuować pracę. Szczególnie dotyczy to zatrudnionych na czas określony, którzy po zwolnieniu pozostają z niczym – dodał.  

W czasie spotkania, Zbigniew Sikorski w imieniu Sekretariatu Spożywców, przedstawił też propozycję dotyczącą zapoczątkowania prac nad powstaniem ponadzakładowego układu branżowego. Została ona z zaciekawieniem przyjęta przez przedstawicieli pracodawców. 

– To temat, który będę chciał podjąć w nowej kadencji. Rozmawialiśmy kogo taki układ mógłby objąć, bo dziś nie można go skonstruować dla całej branży spożywczej. Poszczególne sektory znajdują się bowiem w różnej sytuacji. Chcemy skupić się na przygotowaniu projektu i wprowadzeniu tego układu w życie w sektorze przemysłu piwowarskiego i cukrowniczego. To dla nas istotna sprawa, choć do tego jeszcze długa droga – stwierdził przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “S”. 

Media społecznościowe: