Rozmowy w sprawie zmian w branży hazardowej

W dniu 10 marca br., w Ministerstwie Finansów w Warszawie, odbyło się spotkanie dotyczące realizacji postulatów związkowców „S” z Casinos Poland Sp. z o.o. w kwestii wprowadzenia zmian w regulacjach określających funkcjonowanie branży hazardowej w Polsce. Proponowane rozwiązania wpłynęłyby na zwiększenia przychodów budżetowych państwa w powiązaniu ze zwiększeniem przewidywalności prowadzenia biznesu i tym samym ustabilizowaniu i zwiększeniu zatrudnienia. Wydaje się, że obie strony i związkowa i rządowa powinny być zainteresowane podążaniem w tym kierunku.

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w ministerstwie Pan Artur Soboń, Pani Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Maria Rutka, reprezentujący komisję związkową „S” w Casinos Barbara Smardz i Jacek Borowicz, jak również przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski.

Uczestnicy spotkania byli zgodni. „To było kolejne dobre spotkanie – powiedział Zbigniew Sikorski – Teraz czas na konkrety.”

Media społecznościowe: