Ruszył projekt EFFAT – „Just Transition in the tourism and agro-food sectors”

26.11.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach seminarium EFFAT  „Taking Part in climate action to build a just transition in the agro-food and tourism sectors”. Projekt szkoleniowy będzie realizowany do początków 2023r. Głównym celem projektu jest identyfikacja konkretnych czynników, w tym zagrożeń i szans, które będą wpływały na funkcjonowanie sektorów rolno-spożywczego i turystycznego w trakcie tak gigantycznego wyzwania jakim jest transpozycja gospodarki UE w kierunku wyznaczonym przez założenia „Zielonego Ładu”.

Ze strony Sekretariatu w projekcie bierze udział Waldemar Kiszkiel z organizacji związkowej „S” w CEDC International Białystok. Wsparciem eksperckim służy zaś Jarosław Kuczaj z Sekretariatu Zasobów Naturalnych NSZZ „Solidarność”, który wszedł w skład Steering Committe projektu będącym zapleczem merytorycznym dla seminarzystów.

Media społecznościowe: