Sekcja Krajowa Przemysłu Cukrowniczego

Przewodniczący Rady Sekcji: Stanisław Lubaś

Członkowie Rady Sekcji:

Jan Bąk

Piotr Chrobociński

Marek Dębski

Aleksander Jaworek

Lucyna Modrak

Piotr Petera

Tomasz Rogoziński

Adres siedziby Sekcji:
KSC Cukrownia Krasnystaw
22-302 Siennica Nadolna

Kontakt:
tel. (082) 577 02 11
fax. (082) 577 02 53
Stanisław Lubaś
email: stanislaw.lubas@polski-cukier.pl