Sekcja Młodych przy Radzie Sekretariatu

W dniu 17 lutego 2020 r.,  w  warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej, odbyło się zebranie założycielskie Sekcji Młodych przy Radzie Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”. Przyjęto wzór deklaracji dla członków Sekcji Młodych. Ukonstytuowała się również Tymczasowa Władza Sekcji Młodych, która rozpocznie przygotowania do przeprowadzenia wyborów władz Sekcji. W jej skład weszli Piotr Podolski, Monika Sobiech, Angelika Kozłowska, Piotr Lubaś, Marcin Harasim, Piotr Petera i Łukasz Kosowski. Czytaj więcej : https://www.tysol.pl/a43652-W-mlodosci-sila%21-Przy-Radzie-Sekretariatu-Przemyslu-Spozywczego-powstala-Sekcja-Mlodych

Media społecznościowe: