„Solidarność” chroni przed utratą pracy – wideokonferencja Prezydium KK z branżami

W środę 13 maja 2020 r., odbyła się wideokonferencja Prezydium KK z przewodniczącym NSZZ „S” Piotrem  Dudą na czele z przedstawicielami struktur branżowych. Omówiono działania podjęte przez KK w okresie ostatnich dwóch miesięcy m. in. prace ekspertów „Solidarności” przy przygotowaniu „Tarcz antykryzysowych”, zablokowaniu niekorzystnych zapisów „Tarczy 3.0”, jak również bieżącą sytuację w poszczególnych branżach. Opinia uczestników była zgodna, kończy się „rynek pracownika”, firmy będą ograniczały zatrudnienie. Szczególnie trudna będzie sytuacja zakładów w których nie ma związków zawodowych. Już obecnie widać wyraźną różnicę. W przedsiębiorstwach gdzie działają związki zawodowe udaje się chronić miejsca pracy, tam gdzie ich nie ma najczęstszą metodą radzenia sobie ze skutkami pandemii jest redukcja etatów. Zdaniem liderów to dowód na to, że związki zawodowe są najskuteczniejszym narzędziem obrony przed zwolnieniami jakim dysponują pracownicy.

Na spotkaniu zasygnalizowano również złe praktyki. Niestety dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorcy nadużywają pomocy publicznej przyznawanej firmom w ramach „Tarczy”. Również w rozmowach z pracownikami chcą ich zastraszyć widmem upadku firmy z powodu pandemii proponując nieuzasadnione cięcia, m.in. funduszy socjalnych i in.


Na wideokonferencji Sekretariat Spożywców reprezentował przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski. Przedstawił aktualną sytuację w branży spożywczej i turystyce. Koncentrował się głównie na omówieniu spraw naszych organizacji związkowych w hotelarstwie i podejmowanych przez Sekcję Hotelarstwa  i Sekretariat działań na ich rzecz. Przedstawił również sytuację w  pozostałych sektorach.Media społecznościowe: