„Solidarność” z Mondelez nie rezygnuje!

W początkach bieżącego tygodnia w fabryce Mondelez w Bielanach Wrocławskich, gdzie m. in. produkowana jest czekolada „Milka”, odbyło się referendum dotyczące strajku ostrzegawczego.

Od ponad 4 miesięcy w firmie toczy się spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Niestety pomimo wielu spotkań, udziału mediatora nie udało się wypracować satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Zgodnie z procedurą prowadzenia sporu zbiorowego, po nieskutecznych rokowaniach oraz mediacji, następnymi etapami działań są pikieta zakładu i strajk ostrzegawczy. Organizacja OPZZ działająca w firmie podpisała porozumienia z pracodawcą i, pomimo wcześniejszych uzgodnień, nie weszła wspólnie z „Solidarnością” na drogę sporu. Nie było to jednak przeszkodą, aby nasz Związek nadal prowadził rozmowy dotyczące podwyżek płac.

W referendum wzięło udział 60 % załogi, z tego 95% opowiedziało się za dalszymi działaniami związku. Przedstawiciele „S” liczą, że jest to wyraźny sygnał dla dyrekcji, że pracownicy są zmotywowani i zdecydowani zawalczyć o wyższe pensje.

Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i mocno kibicujemy pracownikom✊!!!

EJ

Media społecznościowe: