„Solidarność” z MOWI dołącza do Sekretariatu Spożywców

W dniu 4 marca br., w siedzibie Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”, odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów z OZ MOWI Poland SA.

W zebraniu wzięło udział 50% procent uprawnionych delegatów. Przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” MOWI Poland SA została koleżanka Izabela Hebbel. Wybrano również członków Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. Zebrani delegaci podjęli uchwałę o przystąpieniu do Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”, zatem serdecznie witamy nową Organizację również w strukturach Sekretariatu Spożywców. Zebranie wybrało delegatów na WZD Krajowej Sekcji oraz delegatów na WZD Zarządu Regionu Słupskiego „S”.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, który przedstawił informacje na temat działalności zarówno Krajowej Sekcji jak i Krajowego Sekretariatu oraz mógł odpowiedź na szereg pytań związkowców „S”, którzy byli ciekawi w jaki sposób funkcjonują struktury branżowe i w jaki sposób mogą wspomóc ich organizację.

Media społecznościowe: