Spór zbiorowy w OSM Myszków

Informujemy, że w dniu 22.01.2021 r., Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, rozpoczęła spór zbiorowy z Pracodawcą. Związkowcy „Solidarności” domagają się m. in. podwyżki 200 zł. brutto dla każdego pracownika. W razie niespełnienia oczekiwań przez Zarząd OSM Myszków, Komisja Zakładowa nie wyklucza podjęcia dalszych – przewidzianych w regulacjach prawnych – działań, w tym akcji strajkowej.

Media społecznościowe: