Sportowe zmagania nad Bałtykiem

„Tutaj wszyscy są wygrani” taka myśl przyświecała uczestnikom zawodów sportowych dla członków Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, które w dn. 9-11.09.2022r., odbyły się w nadbałtyckich Rowach.

Pomimo tego, że pogoda nie rozpieszczała uczestników to przeprowadzono wszystkie sześć zaplanowanych konkurencji. „Pomimo pewnych perturbacji, wynikających głównie z warunków atmosferycznych, dzięki pozytywnemu nastawieniu, impreza była bardzo udana. To świetna sprawa, że nasi związkowcy w takiej liczbie i tak chętnie przyjeżdżają na tegi typu imprezy. Jaj widać wśród Spożywców panuje sportowy duch.”- powiedział Piotr Fabiański, zastępca przewodniczącego Rady Sekretariatu, główny koordynator imprezy.

„Duże brawa dla zawodniczek, zawodników i Piotra, jako lidera powołanego Zespołu, który zajmował się organizacją sportowych zmagań – dodał Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu. Miło obserwować jak w duchu fair play, trwa zacięta rywalizacja, a jednocześnie dominuje koleżeństwo i dobra zabawa. Solidarność, której oczekujemy na co dzień, tutaj jest widoczna. Jedni drugich wspierają, zawsze można wzajemnie na siebie liczyć”

Na imprezie gościł m. in. Tadeusz Pietkun, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „S” i przedstawiciele Komisji Zakładowej „S” z zakładów rybnych MOWI, którzy deklarują chęć przystąpienia do struktury branżowej. „Jestem bardzo zadowolony, że mogliśmy spotkać się zarówno z przewodniczącym Regionu, na terenie, którego odbywają się zawody, jak i z przedstawicielami pracowników MOWI. MOWI to duża, transnarodowa firma z kapitałem norweskim, jej pracownicy mają określone problemy, część z nich zapewne będzie łatwiej rozwiązać przy pomocy kanałów komunikacji związkowej na poziomie międzynarodowym. A te kanały Sekretariat posiada. Także serdecznie zapraszamy nowych członków do Sekretariatu i do wspólnej pracy. To jest ogromny sukces Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych i całego Sekretariatu” – dodał Zbigniew Sikorski.

Zawody chwalili także ich uczestnicy. Piotr Lubaś z Solidarności w Cukrowni Krasnystaw, którego drużyna wygrała w Rowach turniej piłki nożnej, powiedział:  „Na zawodach jesteśmy czwarty raz. Rywalizujemy i integrujemy się. Dwie edycje temu, w Sierpcu, zajęliśmy drugie miejsce. Potem przez pandemię nie udawało nam się przyjeżdżać, a w tym roku wygraliśmy. Na pewno przyjedziemy za rok i będziemy bronić tytułu”

 Z kronikarskiego obowiązku zamieszczamy informacje o rozegranych konkurencjach, wraz z listą medalistów:

Biegi przełajowe:

Kobiety: 1. Sylwia Gołaszewska, 2. Katarzyna Muzgana, 3. Justyna Żyła

Mężczyźni: 1. Jacek Potaś, 2. Jurij Liszka, 3. Łukasz Kaczmarek

Sztafeta rekreacyjna:

1. Animex Morliny, 2. Agryf Szczecin, 3. Mieszko

Piłka nożna:

1. Cukrownia Krasnystaw, 2. OSM Sierpc, 3. Agryf Szczecin

Siatkówka plażowa kobiet:

1. Ełk Mazury, 2. Lotto, 3. Animex Morliny

Rzut lotką:

1. Lotto, 2. Polmos Białystok, 3. SPC Warszawa

Rzut kulami:

1. Lotto, 2. Ełk Mazury, 3. Animex Morliny

Media społecznościowe: