Spotkania w sprawach branży piwowarskiej

Z inicjatywy przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących sektor przemysłu piwowarskiego, w dniu 25.10.2022r., w Warszawie, odbyły się spotkania w Ministerstwie Rodziny  i Polityki Społecznej z wiceministrem Stanisławem Szwedem i w Ministerstwie Finansów z wiceministrem Arturem Soboniem.

Na pierwszym spotkaniu, u ministra Stanisława Szweda, rozmowy dotyczyły pracy nad ustawami: o kaucjach za butelki i zasadach wykupu mieszkań zakładowych. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze. Następnie wspólna reprezentacja branży piwowarskiej tj. związkowcy, w tym przewodniczący Sekretariatu i pracodawcy udali się do Ministerstwa  Finansów, gdzie głównymi tematami były:

-zawieszenie  na okres dwóch lat podnoszenia akcyzy na piwo, w związku z trudną sytuacji branży piwowarskiej 

– ustawa o kaucji za butelki 

– podatek cukrowy, który ma być wprowadzony dla bezalkoholowych piw typu lager .

Spotkanie było ważne, ponieważ wyjaśniono wiele wątpliwości co daje szanse na rozwiązanie problemów w drodze dialogu społecznego.

Media społecznościowe: