Spotkanie Komitetu Wykonawczego EFFAT

W dniach 17-18.11.2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego EFFAT. Ponownie w formule online, ale wszyscy uczestnicy byli zgodni, wyrażając nadzieję, że następne spotkanie będzie można odbyć w formie stacjonarnej.

Harmonogram posiedzeń był bardzo napięty, tematów do dyskusji nie brakowało. Rozmawiano m. in. na temat sytuacji i sposobów ożywienia branży hotelarskiej, restrukturyzacjach w firmach transnarodowych i związkowej odpowiedzi na te działania, tegorocznego raportu IUF, włączenia strategii F2F do agendy Komisji Europejskiej. Znaczącą część spotkania zajęło omówienie zasad i następstw wprowadzenia strategii Fit for 55.

Uczestniczący w spotkaniu, członek EC EFFAT, Zbigniew Sikorski, szczególnie mocno podkreślał wartość i potrzebę wprowadzenia zapisów o europejskiej płacy minimalnej, krytykując izolacjonistyczne stanowisko reprezentowane przez skandynawskie związki zawodowe.

Ostatnim punktem obrad były kwestie budżetu EFFAT i wyników pracy zespołu roboczego powołanego do przeanalizowania tej kwestii.

Media społecznościowe: