Spotkanie online z przedstawicielami DG SANTE

Czy uda się odroczyć wprowadzenie zmian zagrażającym miejscom pracy w polskim sektorze przetwórstwa rybnego?

Dzięki współpracy Rady Sekretariatu i EFFAT, szczególnie osobistemu zaangażowaniu Wiebke Warneck, sekretarz politycznej europejskiej federacji, 27 września br. doszło do zdalnego spotkania z Dyrekcją Generalną SANTE, organem Komisji Europejskiej. Radę Sekretariatu reprezentował Zbigniew Sikorski wspomagany przez Emilię Janicką, koordynatorkę IUF na Polskę, która na spotkaniu reprezentowała również EFFAT, i Przemysława Pytla z Biura Branżowo-Konsultacyjnego NSZZ „S”. Komisję reprezentowali Eric Thevenard, dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i jego członek i członkini: Paolo Caricato i Patricia Herrero-Sancho.

Przedmiotem rozmowy były proponowane przez Komisję Europejską zmiany w rozporządzeniu (EC) 853/2004 mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i higieny w produkcji żywności. Zdecydowana większość tych propozycji nie budzi kontrowersji. Jednak propozycje zmian w kwestii podmrażania i usztywniania ryb wędzonych tzw. stiffening , nie uwzględniają polskich postulatów. Spotkanie było elementem zsynchronizowanych działań Ministerstwa Rolnictwa i Sekretariatu Przemysłu Spożywczego na forum międzynarodowym.

„Sytuacja jest trudna, i de facto, jako związkowcy, wykorzystując członkostwo Sekretariatu w europejskiej strukturze związkowej EFFAT i jego wsparcie, wykonujemy pracę, którą winne były wykonać inne polskie podmioty od ponad roku negocjujące zmiany w rozporządzeniu – na gorąco komentował Przemek Pytel z Komisji Krajowej – Temat zresztą nie jest nowy, bo w środowisku mówi się o zmianach w przepisach od kilku lat. To co jest jeszcze realnie do uzyskania to spowolnienie przez Komisję tempa wprowadzania nowych regulacji. To powinno dać pracodawcom czas i możliwość wprowadzenia zmian w organizacji produkcji, tak aby uniknąć konieczności zwolnień grupowych.”

Czy tak się stanie? To pytanie zadają sobie m. in. pracownicy firmy MOWI, których organizacja związkowa „S” należy do Sekretariatu, a która w największym stopniu odczułaby negatywne skutki zmian. „Trudno być optymistą, ale wykorzystamy każdą możliwość aby bronić naszych miejsc pracy” – odpowiada Zbigniew Sikorski.

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj: https://solidarnosc-spozywcow.pl/potencjalne-zagrozenie-dla-polskiej-branzy-przetworstwa-rybnego-i-mieszkancow-wybrzeza-baltyku/

Media społecznościowe: