Spotkanie Prezydium Rady Sekretariatu

W dniach 24-26.01.2022r., w Kruszwicy, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Sekretariatu.
Obecni na posiedzeniu członkowie Prezydium, podjęli decyzję o uhonorowaniu trzydziestu naszych Koleżanek i Kolegów, byłych i obecnych działaczy z Organizacji Zakładowych i Krajowych Sekcji zrzeszonych w Sekretariacie, medalami „Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Uroczyste wręczenie odznaczeń będzie jednym z punktów planowanego w dn. 11-13.05.2022r., jubileuszowego Kongresu Sekretariatu z okazji jego 30-lecia działalności.
Prezydium Rady  Sekretariatu przyjęło wstępne prowizorium budżetowe na rok 2022. Ustalono również, że do połowy lutego 2022r. zostanie wysłana informacja do Organizacji Zakładowych afiliowanych w Sekretariacie o możliwości zgłaszania wstępnej liczby uczestników na planowaną w dniach 16-19 czerwca 2022r.  XXIV Spartakiadę Przemysłu Spożywczego NSZZ  „Solidarność”.

Media społecznościowe: