Spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Spożywców z Główną Inspektor Pracy

W dniu 11.07.2022r., w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” z Główną Inspektor Pracy Katarzyną Łażewską – Hrycko. W spotkaniu brała udział również Anita Gwarek z departamentu prawnego GIP.

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów branży spożywczej w zakresie przestrzegania BHP i Kodeksu Pracy, jak również rozwiązań systemowych i wsparcia pracowników przez Państwową Inspekcję Pracy.

Główna Inspektor Pracy zachęcała przewodniczących poszczególnych organizacji do współpracy z PIP na poziomie Okręgowych Inspektorów Pracy. -„Nie chodzi jedynie o interwencje. Inspektorzy chętnie rozpatrzą również prośby o porady prawne. Zachęcam, żeby korzystać ze współpracy na okręgowym poziomie. Okręgowe Inspekcje mają także osoby delegowane do kontaktów ze związkami zawodowymi. Zapewniam, że można skutecznie działać na poziomie lokalnym” – mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko. Główna Inspektor Pracy zachęcała też do tego, by w razie zastrzeżeń co do pracy Okręgowych Inspektorów Pracy, zgłaszać się do GIP. – „Każdej z tych spraw będziemy się przyglądać” – obiecała.

Związkowcy z „Solidarności” Przemysłu Spożywczego opowiadali o problemach dotyczących ich branży. Mówiono o nieprawidłowościach, jakich zdaniem związkowców, dopuszczają się poszczególni pracodawcy, np. ukrywanie wypadków przy pracy, a także sytuacjach, w których informacje od inspektorów nie docierają do zainteresowanych lub oceny tej samej sytuacji przez dwóch różnych inspektorów są ze sobą sprzeczne.

Jako jeden z przykładów skandalicznego zachowania pracodawcy wystąpił Emil Rzęsicki, przewodniczący organizacji zakładowej „S”, który został zwolniony dyscyplinarnie z Mleczarni Łapy i obecnie walczy o przywrócenie do pracy. Opowiadał o swojej sytuacji. -„Trzeba pokazać wszystkim, że na takie rzeczy się nie zgadzamy – mówił z kolei Zbigniew Sikorski, przewodniczący KSPS NSZZ „Solidarność”. – Wystosowałem pismo do PIP z prośbą o kontrole niektórych jednostkach przemysłu spożywczego, szczególnie w spółdzielniach mleczarskich” – mówił w nawiązaniu do tej sprawy Zbigniew Sikorski. – „My nie odpuścimy” – zapowiedział. – „PIP to nasza ostatnia deska ratunku” – mówili z kolei inni obecni na spotkaniu związkowcy.

Główna Inspektor Pracy z kolei przypominała: – „Bycie związkowcem to nie są tylko ideały, to jest konkretna wiedza. Żeby być dla pracodawcy partnerem, trzeba mieć solidną wiedzę. Inspektorów niestety jest za mało, żeby być często w każdym zakładzie pracy. Dlatego zachęcam do kontaktu z Okręgowymi Inspektorami Pracy, jak również do poszerzania swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, do szkolenia się. A także do zaangażowania w swoje działania pracowników. Jeśli oni nie mówią inspektorom całej prawdy, trudno im wykazywać nieprawidłowości” – przekonywała.

Obiecała także przyjrzeć się działaniom podjętym przez Okręgowych Inspektorów Pracy, co do których zastrzeżenia zgłaszali podczas spotkania członkowie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

Media społecznościowe: