Spotkanie Przewodniczących Rad Sekretariatów Branżowych

W dniu 11.04.2022r., w Warszawie, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Rad Sekretariatów Branżowych. Do spotkania dołączył również przewodniczący KK NSZZ „S”, Piotr Duda.

Głównymi tematami spotkania było:
– omówienie spraw organizacyjnych
– omówienie spraw finansowania Sekretariatów Branżowych
– funkcjonowanie Sekretariatów Branżowych w międzynarodowych strukturach związkowych

Przewodniczący Sekretariatów wyrazili nadzieję, że spotkania w tym gronie będą organizowane regularnie.

Na spotkaniu obecny był przewodniczący Sekretariatu Spożywców, Zbigniew Sikorski.

Media społecznościowe: