Spotkanie Rady Krajowej Sekcji PMSiKS NSZZ „S”

Informujemy, ze w dniu 28.10.2020 r., w formule online, odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. Członkowie Rady przedstawili informacje o aktualnej sytuacji w ich zakładach pracy, warunkach pracy, zabezpieczeniach sanitarno-epidemiologicznych. Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej w branży, zagrożeniach i ewentualnych działaniach, które „Solidarność” mogłaby podjąć w obronie pracowników.

Przewodniczący Krajowej Sekcji, Zbigniew Sikorski, przedstawił powody dla których członkowie „S” zrezygnowali z aktywności w Radzie Dialogu Społecznego.

Omówiono również plany i zadania stojące przed Sekcją i tworzącymi ją organizacjami zakładowymi „Solidarności” w najbliższym, trudnym czasie pandemii. Uzgodniono, że termin zorganizowania WZD Krajowej Sekcji w 2021 r. zostanie ustalony w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Media społecznościowe: