Spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

W dniu 10.09.2019 r. przewodniczący Rady Sekretariatu wraz z przedstawicielką Polskiej Federacji  Producentów  Żywności  uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Spotkanie dotyczyło trójstronnego dialogu sektorowego w branży spożywczej. Ustalono że w najbliższym czasie wznowione zostaną posiedzenia Trójstronnego Zespołu d/s Branży Spożywczej.

Media społecznościowe: