Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 8 września 2021r., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski spotkał się w wiceministrem Szymonem Giżyńskim. Spotkanie dotyczyło między innymi wzmocnienia dialogu branżowego, omówieniu postępu prac nad projektem powołania Krajowej Grupy Spożywczej, jak również możliwości konstruktywnej współpracy pomiędzy Sekretariatem Przemysłu Spożywczego a Ministerstwem. Obie strony zadeklarowały, że widzą potrzebę kontynuacji tego typu spotkań.

Media społecznościowe: