Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 4 maja 2022r., przedstawiciele Sekretariatu, Zbigniew Sikorski i Stanisław Lubaś, spotkali się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Panem Henrykiem Kowalczykiem, wicepremierem RP i ministrem rolnictwa. Głównymi tematami spotkania były: przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce, dialog społeczny w sektorze mleczarskim oraz ewentualne zmiany  w ustawie o spółdzielczości mleczarskiej. Dyskutowano także o nowo powstającym narodowym holdingu spożywczym i o wzmocnieniu współpracy pomiędzy Ministerstwem a Sekretariatem Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Ustalono, że rozmowy i spotkania dotyczące spraw istotnych dla branży spożywczej będą kontynuowane. 

Media społecznościowe: