Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim

Po raz pierwszy w historii Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” gościem na spotkaniu Rady Sekretariatu był minister rządu RP. W dniu 11 lipca 2019 r. w siedzibie „Solidarności” w Warszawie odbyło się spotkanie z Panem Ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Tematem spotkania była m. in. kwestia powołania narodowego holdingu spożywczego i udziału w nim przedsiębiorstw z branży cukrowniczej, o co szczególnie dopytywał ministra przewodniczący sekcji Przemysłu Cukrowniczego Stanisław Lubaś, problemy w branży tytoniowej i sprawa reaktywowania trójstronnego zespołu d/s branży spożywczej. Przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski poruszył również temat układów zbiorowych i Europejskich Rad Zakładowych, które już funkcjonują w międzynarodowych koncernach obecnych w Polsce, a docelowo powinny funkcjonować w każdej firmie, która ma transgraniczną strukturę.

Zdjęcie: Marcin Żegliński, tysol.pl

Media społecznościowe: