Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 28.05.2019 Przewodniczący Zbigniew Sikorski spotkał się z Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się w dobrej, konstruktywnej atmosferze. Pan Minister podkreślił, że zależy mu na współpracy z naszym Sekretariatem. Ustalono wspólne podjęcie działań w celu wznowienia posiedzeń Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej. Przewodniczący Sekretariatu zaprosił Pana Ministra na posiedzenie Rady Sekretariatu. Zaproszenie zostało przyjęte.

Media społecznościowe: