Spotkanie z przedstawicielami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

W dniu 3 czerwca 2022r., w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” i NSZZ Rolników Indywidualnych „S”. W spotkaniu ze strony Sekretariatu brali udział przewodniczący Rady Zbigniew Sikorski i jej członkowie, Stanisław Lubaś i Cezary Kołodziejski. Ze strony NSZZ RI „S” obecny był m. in. nowy przewodniczący rolniczej „Solidarności” Tomasz Obszański. Podczas spotkania omówiono szereg tematów dotyczących szczególnie kwestii, gdzie ścierają się interesy pracowników branży spożywczej i rolników. Efektem rozmów jest m. in. wyrażenie obustronnej woli podpisania porozumienia pomiędzy organizacjami o wzajemnej współpracy dla dobra zarówno pracowników przemysłu spożywczego, jak i rolników.

Media społecznościowe: