Spotkanie z zarządem Totalizatora Sportowego SA

W dniu 8 listopada 2021r. w Warszawie, odbyło się spotkanie Zbigniewa Sikorskiego, przewodniczącego Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” i Witolda Galika, przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” Totalizator Sportowy Sp. z o. o  z Olgierdem Cieślikiem pełniącym funkcję prezesa zarządu Totalizatora i Markiem Kempskim –  pełnomocnikiem zarządu firmy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewodniczącego Rady Sekretariatu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Radzie przez KZ NSZZ „S” TS Sp. z o.o.
Podczas rozmów poruszono ważne tematy dotyczące spraw pracowniczych, planów restrukturyzacji i rozwoju Totalizatora. Omawiano również kwestie płacowe i zastanawiano się w jaki sposób usprawnić dialog społeczny wewnątrz firmy. Dyskusja była prowadzona w dobrej atmosferze. Strony zadeklarowały, że rozmowy będą kontynuowane, a większość omawianych problemów winna być rozwiązana do końca bieżącego roku.

Media społecznościowe: