Stop nieuczciwym praktykom w handlu żywnością

19 grudnia 2018 roku Komisja Europejska, Parlament i państwa członkowskie zgodziły się  w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności . Celem tej dyrektywy jest zakazanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez duże supermarkety w UE, a polegające na wywieraniu presji na dostawcach. Po pełnym przyjęciu państwa członkowskie będą musiały dokonać transpozycji nowego tekstu legislacyjnego do swojego prawa krajowego. Osiągnięte porozumienie będzie miało zastosowanie do wszystkich osób zaangażowanych w łańcuch dostaw żywności o obrotach w wysokości 350 mln EUR przy zróżnicowanym poziomie ochrony, który jest poniżej tego progu. Nowe zasady obejmą sprzedawców detalicznych, przetwórców żywności, hurtowników, spółdzielnie lub organizacje producentów lub jednego producenta, który angażowałby się w zidentyfikowane nieuczciwe praktyki handlowe.

Nieuczciwe praktyki handlowe, które zostaną zakazane, obejmują: opóźnienia w płatnościach za nietrwałe produkty żywnościowe; anulowanie zamówień w ostatniej chwili; jednostronne lub retroaktywne zmiany umów (zmienione postanowienia wcześniejszych zobowiązań); zmuszanie dostawcy do płacenia za zmarnowane produkty i odmawiania umów na piśmie.

Umowa jest ważna i niezbędna do ochrony słabszych operatorów w łańcuchu dostaw żywności, a mianowicie rolników i pracowników. Spowoduje, że ich dochody będą stabilniejsze. Do wprowadzenia tych zasad potrzebne są dalsze środki.

Kiedy państwa członkowskie wprowadzą te nowe przepisy do krajowych porządków legislacyjnych , powinny rozszerzyć listę zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych i upewnić się, że ich władze krajowe posiadają uprawnienia niezbędne do skutecznego regulowania nadużywania uprawnień przez supermarkety.

Media społecznościowe: