Stowarzyszenie „Razem dla Sportu NSZZ Solidarność”

W dniu dzisiejszym t.j. 5.08.2019 r. otrzymaliśmy informację z Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu z dniem 16 lipca 2019 r. Stowarzyszenia „Razem dla Sportu NSZZ Solidarność” do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie powołane zostało przez członków naszego Sekretariatu. W zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się : Krzysztof Suchecki jako Prezes Zarządu, Zbigniew Cieliński jako Wiceprezes Zarządu, Marek Jakubowski jako Sekretarz Zarządu, Andrzej Nowacki jako Skarbnik Zarządu, Zbigniew Sikorski jako Członek Zarządu. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 24.  Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, krzewienie idei aktywnego uprawiania sportu wśród pracowników, jak również organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Media społecznościowe: