Szkolenia online w ramach Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych

W odpowiedzi na obecną sytuację wywołaną pandemią Covid-19 i odwołaniem wszystkich planowanych szkoleń stacjonarnych, Europejski Instytut Związków Zawodowych – ETUI, dla swoich członków, organizuje darmowe szkolenia online z następujących zagadnień:

1) Język angielski dla związkowców – stopień pośredni

Agenda: czytanie tekstów, plików audio i filmów na tematy związane ze związkami zawodowymi. Quizy, w których uczestnik testu rozumie kluczowe słownictwo i gramatykę. Fora, na których uczestnicy mogą dzielić się opiniami i doświadczeniami.

2) Zarządzanie projektami w związkach zawodowych

Agenda: Umiejętność stworzenia projektu związkowego, stworzenia budżetu projektu i zarządzanie nim. Zdiagnozowanie potencjalnych zagrożeń dla projektu i umiejętność zapobiegania im.

3) Europejskie Rady Zakładowe – zasady gry. W języku angielskim

Agenda: Aspekty prawne i praktyka europejskiej reprezentacji pracowników. Przegląd przepisów prawnych regulujących działania ERZ oraz funkcjonowanie ERZ w praktyce.


4) Europejskie Rady Zakładowe – zasady gry. W języku hiszpańskim.

Agenda: j.w.

5) Związki zawodowe a zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

Agenda: Podstawowe zasady prawne sankcjonujące funkcjonowanie Unii Europejskiej. Podstawowe elementy europejskiego modelu społecznego. System reprezentacji pracowników w różnych krajach UE. Procedura ustawodawcza UE i dziedziny europejskiego dialogu społecznego, funkcjonowanie i możliwe działania związków zawodowych w tym obszarze.

W zależności od modułu różne są terminy zapisów, liczba miejsc, czas trwania. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Sekretariatem. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Media społecznościowe: